Die Omdop van Dood Sekerheid

Home The work Die Omdop van Dood Sekerheid
Die Omdop van Dood Sekerheid

Rammed earth, steel and wood

Die loswikkeling van die aarde veroorsaak ’n graf sonder ’n lyk wat ’n dekonstruktiewe proses van oorgang en nuwe betekenisgewing deur die ont- en hervestiging aksies behels. Deur die gebruik van die metafoor van ’n leĆ« kis in regop posisie vir sy idee van die parergon beweer die filosoof Derrida (1987:195) dat daar sekere onverstoorbare aspekte is wat ’n kunswerk of teks laat teenstand bied teen alle manipulasies van interpretasie, “all assaults, ... all perspectives and all anamorphoses” (Derrida 1987:195). In die betekenisgewingsproses word hierdie paradigmatiese “kis” van inligting konstant vermenigvuldig, “described, serialised, analysed, detailed, displaced, turned about in all its states (or almost) and from all its angles (or almost)” (Derrida 1987:195). Taylor se ‘neem’ van die grond/aarde skep ’n distopiese leemte en tydelike verlies wat volledigheid in skerwe laat skiet, maar in die proses word nuwe betekenisse en kontekste ontgin. Baudrillard (1996:61) meen dat die “Nothing, the Void, primal scene of the material illusion, and continuation of the Nothing as perpetuation of that state” die beskrywing van die werklikheid aanhelp waar die ‘niksheid’ voortdurend verskyn en verdwyn.

Hoewel ’n blok grond hier die positiewe aspek van die negatiewe ruimte van ’n graf weerspieel, dui dit nie alleen op sterflikheid nie, maar op die oorsteek van ’n metaforiese grens, ’n ontsnapping en loswikkeling.

  About this artist