Deborah Bell - Crossing II

Home The work Deborah Bell
Deborah Bell - Crossing II

An intriguing sense of stillness and silence often pervades the works of Deborah Bell, a sculptor and painter who regards the creative act as a means of ‘summoning a presence’. Here, the bronze man and dog travelling in long boats recall ancient Egyptian mythology, especially the role of ritual as a point of departure for those moving from one place to another, whether literally or figuratively. The psychological drama of ‘crossing over’ is personified by a pair of serene figures and implied movement. Are the two transcending the boundaries of the mundane, being transported by ecstasy or enlightenment to another state, drifting from this world to the next – or merely going somewhere by boat?

Hier toon Deborah Bell se werk as skilder en beeldhouer die stilte en ook stilheid kenmerkend van haar kreatiewe proses. Die brons figuur en die hond wat in lang bote vaar, herroep iets van die Egipitiese mitologie, veral ook die ritueel van die vertrek van een plek na ’n ander, of dit nou figuurlik of letterlik sou wees. Die psigologiese drama van ’n oorgang word hier geïmpliseer deur die twee serene figure wat lyk asof hulle beweeg van ’n gewone toestand tot die ekstase van ’n ander toestand – moontlik soos om van hierdie wêreld na die volgende te dryf. Of dalk reis hulle net iewers per boot.

  About this artist