Strijdom van der Merwe - Accidental Tourist

Home The work Strijdom van der Merwe - Accidental Tourist
Strijdom van der Merwe - Accidental Tourist

Accidental Tourist

In this sculpture, nature takes on the unfamiliar role of a tourist on a visit to Stellenbosch. He has come to see what we have done and accidentally finds himself lost on a street corner in his own world created by man. If we continue distancing ourselves from nature we are in danger of losing our sense of balance.

Accidental Tourist. Toevallige toeris

Hier word die natuur voorgestel in die onverwagte rol van ’n toeris wat Stellenbosch besoek. Hy het gekom om te kyk wat ons gedoen het en per ongeluk bevind hy hom op ’n straathoek heeltemal verlore in ’n wêreld wat deur die mens geskep is. Ons loop gevaar om ons sin vir balans te verloor as ons ons voortdurend van die natuur skei.

  About this artist