Sanell Aggenbach - The Lemmings

Home The work Sanell Aggenbach
Sanell Aggenbach - The Lemmings

Lemmings

At first simply an odd assortment of wire garden furniture typical in suburban middle class homes in South Africa; however, the chairs are changed somewhat in that the legs have become anamorphic – creature-like in their leaning and resting postures. In such a large group the ‘lemmings’ become meditative in their static poses, seemingly thinking.

Real-life lemmings experience a population explosion periodically and disperse rapidly in all directions. This work becomes a conversation about how ideas spread and the community of shared values that characterise any society when they live in close proximity for long. The sculpture could also be read as a subtle warning, for there are many preconceptions about lemmings that are not true. They do not blindly run off cliffs or blindly follow the leader; their rapid dispersal is nothing less than the survival of the species.

Lester Adams

Lemmings

Op die oog af lyk dit soos draadmeubels in enige Suid-Afrikaanse voorstedelike tuin. Die stoele is egter anders met die die pote wat leun en rus soos anamorfiese kreature. In hierdie groot groep lyk die lemmings asof hulle in die statiese houdings mediteer.
Regte lemmingbevolkings ontplof periodiek en sprei dan uit in alle rigtings. Hierdie werk is dan ook ’n gesprek oor hoe idees versprei met so ook die gemeenskaplike waardes van gemeenskappe wat na aan mekaar leef. Hierdie beeldhouwerk kan gesien word as ’n subtiele waarskuwing, want baie opvattinge oor lemmings is bloot onwaar. Hulle tuimel nie regtig blindelings oor kranse agter ’n leier aan nie; hulle vinnige aanwas is net deel van die oorlewing van die spesie.