David Brown - Skater Man

Home The work David Brown
David Brown - Skater Man

Skater Man

David Brown as an artist has always been aware of the political exigencies that existed in South Africa. Many of his previous sculptures speak about how the presence of the state – particularly in totalitarian ones – is manifested in the people who enforce and maintain the law and the ideologies of the political system. The figure in the sculpture is an amalgam of uniforms of policemen, military and certain protective gear that speaks about force and the application thereof without specifically talking about any nation, state or system but rather becomes a universal conversation about the dangers thereof.

This skater seems playful on his large skateboard-like contrivance and is seemingly going at a pace he cannot control yet is invested in this speed at the same time. A willing participant in the system in which he participates. The nudity suggests vulnerability that destabilises the protection offered by dogma and the authority implicit in a uniform.

Lester Adams

Skater Man. Die Skaatser

David Brown is as kunstenaar sterk bewus van die politieke verloop in Suid-Afrika. Baie van sy vorige beeldhouwerke dui op die teenwoordigheid van veral die totalitêre staat soos dit bedryf word deur die mense wat die reg handhaaf en die ideologieë van ’n politieke bestel uitvoer. Hierdie beeld is ’n samestelling van die uniforms van polisie en weermag met ook ’n tipe beskermingsdrag wat mag suggereer hoe dit toegepas word sonder dat na enige nasie, staat of stelsel verwys word. Veel eerder is dit die universele indrukke van die gevare van sulke stelsels wat geïmpliseer word.

Hierdie skaatser lyk asof hy op sy vreemde bord ’n onbeheersde spoed al spelende handhaaf, asof hy gewillig deel is van die stelsel wat hy omarm. Tog vertoon die naaktheid ’n broosheid teen die beskerming van ’n uniform wat dogma en outoriteit voorstel.

Lester Adams